KONKURS za dodjelu stipendija redovnim studentima sa područja općine Čelić u akademskoj 2016/17. godini

Na osnovu  člana 41. Statuta Općine Čelić („Službeni glasnik Općine Čelić“, broj: 4/03), člana 6. i 7.  Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele stipendija broj: 01-14-547/16 od 25.03.2016.godine, Načelnik općine Čelić raspisuje:   KONKURS za dodjelu stipendija redovnim…

Posts navigation