Održana 15.redovna sjednica Općinskog vijeća Čelić

15.redovna sjednica Općinskog vijeća Čelić održana je 19. aprila 2018. godine u Amfiteatru Općinskog vijeća u Čeliću. Vijećni su razmatrali dnevni red utvrđen na Kolegiju Općinskog vijeća i sa većinom glasova potrebnih za usvajanje prihvatili sve tačkednevnog reda kako slijedi:

 

  1. Izvještaj o izvršenju budžeta općine Čelić za period 01.01. do 31.12.2017. godine.

  2. Izvještaj o radu Zajedničkog pravobranilaštva za općine Čelić, Teočak, Sapna i Doboj Istok u 2017. godini.

  3. Izvještaj o radu JU Gradska biblioteka Čelić u 2017. godini.

  4. Izvještaj o radu JKP “Čistoća” d.o.o Čelić u 2017. godini.

  5. Izvještaj o radu JU Centar za socijalni rad  Čelić u 2017. godini.

  6.  Izvještaj o radu JP “Veterinarska stanica” d.o.o Čelić u 2017. godini.

  7. Odluka o izmjeni i dopuni Cjenovnika komunalnih usluga koje pruža JKP “Čistoća” d.o.o Čelić, broj: 01-22-1/15 od 09.10.2015. godine.

  8. Odluka o davanju sagalasnosti na realizaciju projekata u 2018. godini.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

Post navigation