Elaborat zaštite izvorišta na području općine Čelić

U toku je završna faza realizacije projekta izrada Elaborata zaštite izvorišta na području općine Čelić čija vrijednost iznosi 55.048,50 KM od čega 46.000,00 KM su nepovratna sredstva dodijeljena od Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, a preostali dio se finasira iz budžeta općine Čelić.

Izrada elaborata je započeta aprila 2017.godine, a završetak istog se planira do kraja juna 2018. godine usvajanjem Odluke o zaštiti izvorišta od strane Općinskog vijeća.

Projektant na izradi Elaborata je Konzorcij koga čine SARAJ INŽENJERING d.o.o. Sarajevo, ENOVA d.o.o. Sarajevo i WINER PROJEKT d.o.o. Sarajevo, a koga predstavlja i zastupa SARAJ INŽENJERING d.o.o. Sarajevo. Reviden „Elaborata“ je  JP „SPREČA“ D.D. Tuzla.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

Post navigation