OŠCZ: Zaključci sa sjednice održane 06.04.2020. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH „ broj:39/03, 22/06 i 43/10). Te člana 17. Poslovnika o radu Općinskog štaba civilne zaštite broj:02-44-1312/05 od 17.07.2005.godine i Odluke Općinskog načelnika o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19) na području Federacije BiH i opasnosti od širenja zarazne bolesti na području općine Čelić, broj: 02-40-609/20 od 18.03.2020.godine, Općinski štab civilne zaštite Čelić na sjednici održanoj 06.04.2020.god u 10,00 sati donosi:

Z A K LJ U Č K E

  1. Na prostoru općine Čelić nema oboljelih virusom COVID-19, a prema informacijama JZU Dom zdravlja Čelić jutros do 09,00 sati, 46 lice se nalaze u samoizolaciji.U posljednja 24 sata sata, 30 lica je izašlo iz 14-to dnevne samoizolacije u skladu sa izdatim Rješenjem sanitarnog inspektora.

  2. Prema izvještaju Policijske stanice u Čeliću službenici MUP-a su u proteklom periodu izvršili kontrolu 24 lica koja se nalaze u samoizolaciji. Za jedno lice, koje bez obzira na upozorenja, nije ispoštovalo mjere samoizolacije,  bit će izrečena prekršajna mjere smještaj u prostor za samoizolaciju na prostoru općine Čelić. Neophodno je navesti da su službenici PS Čelić uspostavili privremenu blokadu lokalnog puta  na području između naselja općine Čelić koja graniče sa  naseljem Peškiri u Brčko DC BiH  iz razloga poduzimanja preventivnih mjera na zaštiti lica od širenja zaraze na našem prostoru.

  3. Općinski štab civilne zašte Čelić u skladu sa Naredbom FŠCZ broj 12-40-6-148-34-2/20 od 03.04.2020. obavještava sve starije osobe preko 65 godina da je dozvoljeno kretanje radi preuzimanja penzija od 08 – 12 sati do petka 10.04.2020. godine.

  4. Pozivaju se građani općine Čelić da se pridržavaju mjera zabrane kretanja u skladu sa Naredbama FŠCZ i KŠCZ i da ukoliko primijete kršenje tih Naredbi od strane neodgovornih lica da ista mogu prijaviti Policijskoj stanici u Čeliću na tel:035/660-471. Također, molimo građane, da lica koja krše mjere samoizolacije, mogu slikat putem mobilnih uređaja i ista prijaviti nadležnim organima. Upozorenje roditeljima da su odgovorni za svoju djecu do 18 godina i njihovo kršenje mjera samoizolacije, te da ukoliko ista budu prilikom kontrole službenika PS Čelić ustanovljeno da su prekršili mjere, cijele porodice će biti smještene u prostor predviđen za samoizolaciju općine Čelić predviđen za lica koja krše mjere samoizolacije.

  5. JU Centar za socijalni rad i Crveni križ općine Čelić su nadležne za kontrolirane usluge volontera i da se isti mogu prijaviti u JU Centar za socijalni rad na telefone 035/668-120 i 035/668-121. Svako samoinicijativno djelovanje volontera bit će strogo sankcionisano i prijavljeno Policijskoj stanici u Čeliću.

  6. Naređuje se JKP „Čistoća“ Čelić da kontinuirano vrše dezinfekciju ulica u svim naseljima općine Čelić.

  7. Apeluje se svim građanima koji dolaze iz ugroženih područja da se obavezno nakon dolaska u BiH jave u JZU Dom zdravlja Čelić na tel: 035/366-305, 122 ili Policijskoj satnici na tel:035/660-471ili u neku od ambulanata porodične medicine. Apeluje se svim građanima da, ukoliko imaju saznanja o dolasku građana iz ugroženih područja, iste prijave nadležnim ustanovama.

  8. Preporučuje se građanima općine Čelić da se striktno pridržavaju upustava FŠCZ, KŠCZ i OŠCZ izdatih putem medijskih javnih servisa i nadležnih web stranica.

 

                                                             Komadant OŠCZ

Sead Muminović

Post navigation