Oglas za podnošenje zahtjeva za dodjelu finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba branilaca i članova njihovih porodica u 2020. godini

Na osnovu člana 15. stav (2) Pravilnika o dodjeli finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba branilaca i članova njihovih porodica, broj: 15/1-02-012509-20 od od 15.06.2020. godine i Odluke Ministarstva za boračka pitanja, broj: 15/1-02-012509-20 od 16.06.2020. godine. godine,…

OŠCZ: Obavještenje od 26.05.2020. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH „ broj:39/03, 22/06 i 43/10), te člana 17. Poslovnika o radu Općinskog štaba civilne zaštite broj:02-44-1312/05 od 17.07.2005.godine…

Posts navigation