Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima sa prostora općine Čelić u akademskoj 2017/18 godini

Na osnovu člana 39. Statuta općine Čelić (“Službeni glasnik općine Čelić”, broj: 3/17), Budžeta općine Čelić za 2018. godinu broj: 01-14-2162 od 29.12.2017. godine (“Službeni glasnik općine Čelić”, broj:9/17), člana 20. Odluke o izvršenju budžeta br: 01-14-2162/17 od 29.12.2017. godine…

Oglas za podnošenje zahtjeva za dodjelu finansijskih sredstava (stambene potrebe) socijalno ugroženih branilaca i članova njihovih porodica

Na osnovu  člana 13. stav (3) Pravilnika o dodjeli finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih branilaca i članova njihovih porodica u 2018. godini, broj: 15/1-02-010098/18 od 15.03.2018. godine i Odluke Ministarstva za boračka pitanja, broj: 15/1-02-010098-1/18…