Potpisan Ugovor o izvođenju radova na sanaciji i asfaltiranju lokalnih puteva općine Čelić

Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine od 07.06.2018.godine o raspodjeli sredstava utvrđenih budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018.godinu, sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – kantoni i općine“, općini Čelić je odobren iznos od 210.000,00 KM…