Javni poziv za javnu raspravu o Nacrtu Budžeta općine Čelić za 2019.godinu

Na osnovu Odluke o usvajanju nacrta Budžeta općine Čelić za 2019. godinu broj: 01-14-2162/18, sa 20.redovne sjednice Općinskog vijeća Čelić održane 19.12.2018.godine, Općinski načelnik upućuje JAVNI POZIV za javnu raspravu o Nacrtu Budžeta općine Čelić za 2019. godinu Pozivaju se…