EU4Business – Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava u okviru mjere podrške poljoprivrednim gazdinstvima

Projekat „Konkurentnost i inovacije : Lokalne razvojne strategije – EU4 Business“ je četverogodišnja incijativa ( 2018-2022), koja je finansirana od strane Evropske Unije ( EU ) u okviru instrumenata za predpristupnu pomoć ( IPA ) II.

Cilj javnog poziva je modernizacija proizvodnje i jačanje proizvodne konkurentnosti kroz uvođenje novih tehnologija i inovacija u proces primarne proizvodnje, povećanje produktivnosti poljoprivrednih gazdinstava, povećanje kvaliteta proizvoda, higijene i bezbjednosti hrane, uvođenje dobrih praksi u upravljanju prirodnim resursima i zaštita okoliša te otvaranje novih tržišnih mogućnosti.

Prihvatljivi podnosioci prijava za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru mjere podrške poljoprivrednim gazdinstvima mogu biti fizička lica, obrti/preduzetnici, zadruge i preduzećakoja se bave poljoprivrednom proizvodnjom u pod-sektorima uzgoj voća, uzgoj povrća, uzgoj vinove loze, proizvodnja mesa, proizvodnja mlijeka, uzgoj žitarica i uljarica. U okviru ovog javnog poziva prihvatljive su prijave za projekte koji će se izvoditi na teritoriji BiH.

Ukupna sredstva za finansiranje podrške investicijama na poljoprivrednim gazdinstvima (primarna poljoprivredna proizvodnja) iznose do 1.750.000 KM.

Bespovratna sredstva po jednoj prijavi mogu iznositi od 97.000 KM do maksimalno 195.000 KM (bez PDV-a). Za svaki projekat podnosilac prijave mora osigurati vlastito sufinansiranje u iznosu od minimalno 40% ukupnog iznosa predložene investicije (40% sufinansiranje podnosioca prijave i 60% sufinansiranje kroz mjeru podrške). Sufinansiranje mora biti novčano te se učešće neke druge vrste neće uzimati u obzir.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 27. mart 2019. godine do 17:00 sati. Prijave podnesene nakon isteka roka se neće uzeti u razmatranje.

Ovim putem Vas obavještavamo da će se na sledećim lokacijama održati informativni sastanci na kojima možete dobiti odgovore na pitanja u vezi javnog poziva i procesa podnošenja prijava :

13.februar2019. TUZLA -10:00 – 12:30Kanotnalna Privredna komora Tuzla

12.februar2019.- BRČKO- 9:3012:00 – Zgrada Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu vlade Brčko Distrikta, Mostarska 195, naselje Brod

Obrazac Javnog poziva kao i ostale Priloge za prijavu možete preuzeti na slijedećem linku:

Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava u okviru mjere podrške poljoprivrednim gazdinstvima (primarna proizvodnja)

Post navigation