Infrastrukturni projekti

Potpisan Sporazum o saradnji u realizaciji Projekta sanacije i rehabilitacije nekategorisane ceste Lukavica-Šibošnica

Općinski Načelnik Sead Muminović, i  direktor JU Direkcije cesta TK-a Zijad Omerčić, potpisali su danas Sporazum o saradnji na realizaciji Projekta sanacije i rehabilitacije nekategorisane ceste Lukavica-Šibošnica. Svrha ovog Sporazuma je da se obezbijedi nesmetana realizacija projekta sanacije i rehabilitacije…

Izgradnja stambenog objekta porodici Delić iz Nahvioca

Danas je u prostorijama općine Čelić potpisan Sporazum o donaciji građevinskog materijala za izgradnju kompletnog stambenog objekta porodici Delić Dževada iz Nahvioca.  Sporazum je potpisan između Federalnog ministara raseljenih osoba i izbjeglica Edina Ramića, korisnika donacije Delić Dževada, i općinskog…

Realizacija projekta “Izgradnja vodovoda (potisni vod) na relaciji Čelić-Koraj”

U toku je realizacija Ugovora o izvođenju radova na projektu “Izgradnja vodovoda (potisni vod) na relaciji Čelić-Koraj”, potpisanog između investitora Općine Čelić i izvođača radova firme d.o.o “Paplion” Koraj-Čelić. Nakon što su obezbijeđeni svi potrebni uslovi za izvođenje radova, izvođač…

Izrada studije izvodljivosti za izgradnju hidroakumulacije na rijeci Šibošnici, općina Čelić

U toku je pokretanje postupka javne nabavke za odabir Pružaoca usluge „Izrada studije izvodljivosti za izgradnju hidroakumulacije na rijeci Šibošnici, općina Čelić“. U skladu sa Prostornim planom općine Čelić za period 2012.-2032. godina, na rijeci Šibošnici u blizini ušća Vlaštačkog…

Realizovan Projekat izgradnje hidroakumulacije na rijeci Šibošnici

Završeni su radovi na Projektu izgradnje hidroakumulacije na rijeci Šibošnici u cilju navodnjavanja, ugovoreni od strane Investitora: Ureda za koordinaciju projekata – PCU, pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Općine Čelić,  i izvođača radova d.o.o “Papilon” Koraj. Ukupna vrijednost…

U MZ Nahvioci stavljen u funkciju prečistač otpadnih voda

Općina Čelić i JKP „Čistoća“ Čelić, uspješno su realizovali projekat „Unapređenje i izgradnja infrastrukture za zaštitu okoliša“ u Mjesnoj zajednici Nahvioci  – stavljanje u funkciju prečistača otpadnih voda. Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 18.052,00 KM čiji je cilj zaštita okoliša,…

Realizovan projekat obezbjeđenja dodatnih količina vode za Nahvioce i Šibošnicu

U skladu sa programom razvoja općine Čelić, realizovan je još jedan u nizu infrastrukturnih projekta u cilju obezbjeđenja dodatnih količina pitke vode. U primopredaji izvedenih radova na obezbjeđenju dodatnih količina pitke vode za sistem  snabdjevanja Mjesnih zajednica Šibošnica i Nahvioci,…

Projekat sekundarne mreže kanalizacije uz glavni kolektor „B“ upotrijebljenih voda

U toku je izrada glavnog Projekta sekundarne mreže kanalizacije uz glavni kolektor „B“ upotrijebljenih voda,  a koji obuhvata Glavni projekt sekundarne mreže kanalizacije upotrijebljenih voda uz glavni kolektor ”B” za naselje Ratkovići i dio naselja Čelić-sjeverno od rijeke Šibošnice Glavni…

Potpisan Ugovor o izvođenju radova na sanaciji i asfaltiranju lokalnih puteva općine Čelić

Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine od 07.06.2018.godine o raspodjeli sredstava utvrđenih budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018.godinu, sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – kantoni i općine“, općini Čelić je odobren iznos od 210.000,00 KM…

Izgrađena munara na Gajevima predata Medžlisu IZ na korištenje

Danas je u prostorijama općine Čelić u prisustvu općinskog načelnika Seada Muminovića, predsjednika Medžlisa Islamske zajednice Čelić Fahrudina Džafića, izvođača radova d.o.o. „Papilon“ Koraj-Čelić Admira Salihovića i članova građevinskog odbora: Hazima Nakičevića, Emina i Abaza Hajdarevića, Derviša Mujića i Novalije…

Prva faza Projekta dodatnog vodosnabdijevanja Koraja, uspješno okončana

Prva faza Projekta „Dodatno obezbjeđenje količina pitke vode na području Mjesne zajednice Koraj“, izgradnja bunara na lokalitetu „Marići“ i zvanično je okončana te izvršen tehnički prijem radova. Voda iz izgrađenog bunara je po izvršenoj analizi puštana u sistem ne čekajući…

Projekat ” Procjena ugroženosti područja općine Čelić od prirodnih i drugih nesreća “.

Danas ,07.09.2016 u gradskoj biblioteci Čelić sa početkom u 10 sati prezentovan je projekat  ” Procjena ugroženosti područja općine Čelić  od prirodnih i drugih nesreća “. U ažuriranju procjene ugroženosti aktivno je učestvovala općinska radna grupa, formirana rješenjem načelnika broj:…

Rekonstrukcija kanalizacionog voda u ulici ” Zlatana Šadića, Zlaje”

Usljed kišnih padavina došlo je do oštećenja lokalnih puteva na području općine Čelić. Danas se počelo sa rekonstrukcijom kanalizacionog voda oborinskih i otpadnih voda i sanacijom dijela puta u ulici ” Zlatana Šadića, Zlaje” pored  JU Doma zdravlja u Čeliću,…

Na šetalištu čelićke čaršije postavljeno šest rasvjetnih tijela

Dana, 29.06.2016. godine, u organizaciji JKP “Čistoća” doo izvršeno je postavljanje šest rasvjetnih tijela sa instaliranim svjetiljkama u ulici Alije Izetbegovića, na dijelu šetališta pored osnovne i srednje škole jedne strane, te pošte sa druge strane. Radnici JKP su vrijedno…