Izjava o prihvatanju završnog izvještaja BHMAC-a za MSP na području općine Čelić

Dana 16.06.2016. godine u prostorijama općine Čelić potpisana je izjava o prihvatanju izvještaja BHMAC-a za minski sumnjiva područja( MZ Nahvioci, Lukavica, Drijenča i Visori).

Izjava je potpisana između predstavnika BHMAC-a i deminerske  organizacije ” Demira”. Bitno je naglasiti  da su u toku provođenja aktivnosti na vraćanju površine ostvarili aktivnu saradnju sa svim relevantnim predstavnicima lokalnih vlasti, organizacija i sa lokalnim stanovništvom.

U okviru aktivnosti na vraćanju površina obuhvaćenih ovim MSP tretirano je (netehničkim i tehničkim metodama)152 različitih dokaza miniranosti (94 minska zapisnika i 58 informacija o postojanju mina i sumnji na postojanju mina). Svi ovi dokazi miniranosti , kao i način na koji je otklonjena opasnost koju oni predstavljaju, opisani su u Završnom izvještaju BHMAC-a.

Rezultat aktivnosti koje su prema Standardu  za PMA provodili BHMAC i deminerska organizacija “Demira” u saradnji sa predstavnicima lokalnih vlasti, institucija, organizacija i sa lokalnim stanovništvom, je površina od 2.599.500,00 m2 koja se vraća korisnicima na upotrebu (304.500 m2 reducirane površine i 2.295.000,00 m2 otkazane površine.

previous arrow
next arrow

Post navigation