Javni oglas radi postizanja sporazuma oko uspostave služnosti nekretnina

Na osnovu člana 23. Zakona o eksproprijaciji (“Sl. novine Federacije BIH” , broj: 70/07  i  36/10), a u vezi s članom 92. Zakona o upravnom postupku (“Sl. novine Federacije BIH”, broj: 2/98), općina Čelić  o b j a v lj u j e:

JAVNI OGLAS

radi postizanja sporazuma oko uspostave služnosti nekretnina

 

Kompletan tekst Javnog oglasa nalazi se u prilogu ispod:

  Tekst_javnog_oglasa

,

Post navigation