JAVNI OGLAS za dodjelu građevinskog materijala

Na osnovu člana 13. Zakona o cestama FBiH („Službene novine FBiH“broj: 12/10,16/10, 66/13), člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave uFederaciji BiH („Službene novine FBiH“ broj: 49/06 i 51/09), člana 39. Statuta Općine Čelić(„Službeni glasnik Općine Čelić“ broj: 3/2017), Načelnik općine Čelić r a s p is u j e:

Javni oglas za dodjelu 
građevinskog materijala

Predmet javnog oglasa je dodjela građevinskog materijala – Kamene rizle granulacije 0-30 mm i tucanika granulacije 30-60 mm  mjesnim zajednicima i grupama građana sa područja općine Čelić, za potrebe sanacije oštećenih lokalnih puteva na području općine Čelić.

Pravo učešća, uslovi za dodjelu sredstava i potrebna dokumentacija nalaze se u prilogu ispod

  Javni oglas za dodjelu građevinskog materijala 

  Prijava na Javni oglas

  Izjava za mjesne zajednice

  Izjava za grupe građana

,

Post navigation