Javni oglas za prijem volontera sa visokom stručnom spremom

          Na osnovu člana 48. stav 5. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 07/17, 10/17, 10/18 i 14/18), člana 34. Zakona o radu FBiH (“Službene novine FBiH”, broj: 26/16), člana 16. Pravilnika o radnim odnosima, disciplinskoj odgovornosti, plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika općinskog organa uprave općine Čelić broj: 02-34-2862/07 od 03.07.2007. godine, broj: 02-34-2862/07 od 15.10.2007. godine, broj: 02-34-2862-1/07 od 15.09.2014. godine i člana 39. Statuta općine Čelić (“Službeni glasnik općine Čelić”, broj: 3/17), Općinski načelnik objavljuje:

JAVNI OGLAS 

za prijem volontera sa visokom stručnom spremom u općini Čelić  

 

Tekst javnog oglasa, uslovi i potrebna dokumentacija za prijavu nalaze se u prilogu ispod:

 Tekst_Javnog_oglasa

,

Post navigation