Javni oglas za prodaju građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije

Na osnovu člana 363. stav 1. Zakona o stvarnim pravima (“Službene novine FBiH”, broj 66/13, i 100/13), člana 2, 5, 7 i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u valsništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova (“Službene novine FBiH”, broj: 17/14) i člana 4 i 12. Odluke o uslovima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Čelić (“Službeni glasnik općine Čelić”, broj: 8/18), Općinski načelnik objavljuje:

JAVNI OGLAS

za prodaju građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije 

 

Tekst Javnog oglasa nalazi se u prilogu

 Javni_oglas_za_prodaju_građevinskog_zemljišta_putem_javnog_nadmetanja-licitacije

,

Post navigation