JAVNI OGLAS za prodaju putničkog motornog vozila putem prikupljanja pismenih ponuda

Na osnovu člana 44. Pravila JU Centar za socijalni rad Čelić broj: IV-01-05-2-0165/2013 od dana 09.04.2013., Odluke Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Čelić broj: IV-05-05-2-0052/2018 od dana 24.01.2018. godine Direktor  JU Centar za socijalni rad Čelić raspisuje:

JAVNI OGLAS

za prodaju putničkog motornog vozila putem prikupljanja pismenih ponuda

 

I PODACI O VOZILU

Opis:                                  M1- PUTNIČKI AUTOMOBIL

Marka:                               FIAT

Tip:                                    TEMPRA

Tip motora:                      1.9 TD

Broj šasije:                        ZFA15900005023918

Oblik karoserije:              AC-KARAVAN

Godina proizvodnje:       1996.

Boja:                                  BIJELA

NEREGISTROVANO

Početna cijena:              400,00 KM

II PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica sa teritorije BiH koja uplate depozit u iznosu 10 % od početne vrijednosti vozila i svoje pismene ponude blagovremeno dostave u zatvorenoj koverti na adresu JU Centar za socijlani rad Čelić, Ul. 108 Brčanske brigade 3, 75 246 Čelić, sa naznakom na koverti “Ponuda za licitaciju vozila – NE OTVARAJ”. Ponude možete slati do 12.11.2018. godine.

Uplata depozita može se izvršiti na blagajni JU Centar za socijalni rad Čelić

III ROK ZA PRIJAVU I PREGLED VOZILA

Javno otvaranje pristiglih ponuda, uz prisustvo zainteresiranih ponuđača, održat će se 14.11.2018. godine u 8:00 sati u prostorijama JU Centar za socijalni rad Čelić, Ul. 108 Brčanske brigade  broj 3, Čelić.

Ponude koje pristignu poslije naznačenog roka i ponude ispod početne cijene, neće se razmatrati.

Prodaja se vrši po načelu “viđeno-kupljeno” bez naknadnih prigovora i žalbi koje se odnose na predmet prodaje.

Vozilo se može pogledati svakim radnim danom od 08-16 sati ispred zgrade JU Centar za socijalni rad Čelić.

IV OBAVEZE KUPCA

Kupac je dužan za kupljeno putničko vozilo uplatiti puni iznos na račun JU Centar za socijalni rad Čelić u roku od pet dana od dana prijema obavijesti da je njegova ponuda prihvaćena.

Troškove prevoza i prevoda, kao i ostale troškove snosi kupac.

Vozilo se preuzima u viđenom  stanju u roku od tri dana od dana uplate postignute cijene.

Ako kupac odustane od kupovine nakon što je njegova ponuda prihvaćena, gubi pravo na uplaćeni depozit.

V DODATNE INFORMACIJE

Učesnicima u licitaciji čije ponude ne budu prihvaćene, depozit od 10 % će biti vraćen nakon obavijesti o odabiru kupca.

Sve ostale informacije mogu se dobiti na telefon 035/668-120.

Tekst ovog oglasa možete pogledati na web stranici općine Čelić www.opcinacelic

                                                                                                                                                                       DIREKTOR

                                                                                                                                                                      Mersad Tanjić

, ,

Post navigation