JAVNI OGLAS za prodaju putničkog motornog vozila

Na osnovu člana 44. Pravilnika JU centar za socijalni rad Čelić broj: IV-01-05-2-0165/2013 od dana 09.04.2013. godine, Odluke Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Čelić broj: IV-05-05-2-0052/2018 od dana 24.01.2018. godine, Direktor JU Centra za socijalni rad Čelić r a s p i s u j e:

 

JAVNI OGLAS

za prodaju putničkog motornog vozila putem prikupljanja pismenih ponuda

 

I PODACI O VOZILU

Opis:    M1- PUTNIČKI AUTOMOBIL

Marka:   FIAT

Tip:    TEMPRA

Tip motora:   1.9 TD

Broj šasije:     ZFA15900005023918

Oblik karoserije:   AC-KARAVAN

Godina proizvodnje:     1996.

Boja:     BIJELA

NEREGISTROVANO

Početna cijena 800,00 KM

II PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica sa teritorije BiH koja uplate depozit u iznosu 10 % od početne vrijednosti vozila i svoje pismene ponude blagovremeno dostave u zatvorenoj koverti na adresu JU Centar za socijlani rad Čelić, Ul. 108 Brčanske brigade 3, 75 246 Čelić, sa naznakom na koverti “Ponuda za licitaciju vozila – NE OTVARAJ”. Ponude možete slati do 07.06.2018. godine.

Uplata depozita može se izvršiti na blagajni JU Centar za socijalni rad Čelić.

 

III ROK ZA PRIJAVU I PREGLED VOZILA

Javno otvaranje pristiglih ponuda, uz prisustvo zainteresiranih ponuđača, održat će se 14.06.2018. godine u 8:00 sati u prostorijama JU Centar za socijalni rad Čelić, Ul. 108 Brčanske brigade  broj 3, Čelić.

Ponude koje pristignu poslije naznačenog roka i ponude ispod početne cijene, neće se razmatrati. Prodaja se vrši po načelu “viđeno-kupljeno” bez naknadnih prigovora i žalbi koje se odnose na predmet prodaje. Vozilo se može pogledati svakim radnim danom od 08-16 sati ispred zgrade JU Centar za socijalni rad Čelić.

 

IV OBAVEZE KUPCA

Kupac je dužan za kupljeno putničko vozilo uplatiti puni iznos na račun JU Centar za socijalni rad Čelić u roku od pet dana od dana prijema obavijesti da je njegova ponuda prihvaćena.

Troškove prevoza i prevoda, kao i ostale troškove snosi kupac. Vozilo se preuzima u viđenom  stanju u roku od tri dana od dana uplate postignute cijene.Ako kupac odustane od kupovine nakon što je njegova ponuda prihvaćena, gubi pravo na uplaćeni depozit.

 

V DODATNE INFORMACIJE

Učesnicima u licitaciji čije ponude ne budu prihvaćene, depozit od 10 % će biti vraćen nakon obavijesti o odabiru kupca.

Sve ostale informacije mogu se dobiti na telefon 035/668-120.

Tekst ovog oglasa možete pogledati na web stranici općine Čelić www.opcinacelic.com

                                                                                                                                                                                                    DIREKTOR                                                                               

                                                                                                                        Prof. Mersad Tanjić s.r.

 

Post navigation