Javni oglas za prodaju službenog motornog vozila

Na osnovu člana člana 39. Statuta općine Čelić (“Službeni glasnik općine Čelić” broj: 3/2017) Načelnik općine Čelić raspisuje

JAVNI OGLAS

za prodaju službenog motornog vozila putem postupka licitacije sistemom zatvorenih ponuda

 

I PODACI O VOZILU

Opis:                               M1 – Putnički automobil

Marka:                            VOLKSWAGEN

Tip:                                  3B

Tip motora:                    1.9 TDI

Broj šasije:                      WVWZZZ3BZXP202661

Oblik karoserije:            AA-LIMUZINA

Godina proizvodnje:     1999.

Pređeno kilometara:     488.898

Boja:                                 Siva

Registarske oznake:         /

Registrovan do:              Neregistrovano

Početna cijena:               1.743,00 KM

 

II NAČIN PRODAJE

Prodaja se vrši putem postupka licitacije sistemom zatvorenih ponuda. Svi zainteresirani ponuđači mogu pogledati vozilo svakim radnim danom od 08-16 sati ispred zgrade Općine Čelić, ulica Alije Izetbegovića 60-2. Vozilo se prodaje u viđenom stanju i naknadne reklamacije se neće uvažavati.

III USLOVI PRODAJE

Pravo učešća u postupku licitacije putem zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica, osim uposlenika općine Čelić i članova njihovih porodica kao i poslovni subjekti u njihovom isključivom ili djelimičnom vlasništvu ili njihovih srodnika.

Ponuda za fizička lica treba da sadrži podatke o licu (ime i prezime, adresu i broj telefona).

Ponuda za pravna lica treba da sadrži podatke o pravnom licu (fotokopiju rješenja o upisu u sudski registar potpisanu i ovjerenu pečatom pravnog lica, ime i prezime lica ovlaštenog za zastupanje, adresu i broj telefona).

Iznos ponude treba da bude iskazan u konvertibilnim markama (KM).

Ponuda mora biti potpisana od strane podnosioca ponude, a ukoliko je ponuđač pravno lice ista mora biti potpisana i ovjerena pečatom pravnog lica.

Svi ponuđači su dužni na blagajni općine Čelić, ul. Alije Izatbegovića 60-2 najkasnije do 07.12.2018. godine do 10 sati položiti depozit u iznosu od 50,00KM. Ponuđaču koji kupi vozilo, uplaćeni iznos se umanjuje od ponuđene cijene, pri konačnom plaćanju. U slučaju da isti odustane od kupnje, uplaćeni iznos se ne vraća i ostaje za pokrivanje troškova ponovnog oglašavanja. Ostalim ponuđačima uplaćeni iznos će biti vraćen.

Ponude se dostavljaju na datom obrascu u zatvorenoj koverti, poštom ili na pisarnicu općine Čelić, ul. Alije Izatbegovića 60-2 Čelić, sa naznakom:

„Prijava na javni oglas za prodaju motornog vozila postupkom licitacije putem zatvorenih ponuda – NE OTVARAJ”.

IV ZA UPLATE PO OSNOVU PRODAJE PROMETNIH VOZILA

Kupac je dužan za kupljeno putničko vozilo uplatiti puni iznos na račun općine Čelić u roku od pet (5) dana od dana prijema obavijesti da je njegova ponuda prihvaćena.

Troškove prevoda, kao i ostale troškove snosi kupac.

V DAN IMJESTO ODRŽAVANJA LICITACIJE

Rok za dostavu ponuda je 07.12.2018. godine do 10 sati. Javno otvaranje ponuda će se obaviti 07.12.2018. godine u 11 sati u maloj sali općine Čelić, ul. Alije Izatbegovića 60-2. Svi zainteresirani ponuđači mogu prisustvovati otvaranju ponuda.

Ponude koje stignu poslije naznačenog datuma i vremena neće se uzimati u razmatranje.

Kritertij za vrednovanje ponuda je najviša ponuđena cijena, a u slučaju da je ponuđeno više istih cijena prednost ima ponđač koji je najranije predao ponudu na pisarnicu općine Čelić.

VI DODATNE INFORMACIJE

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj 035/668-657. Tekst ovog oglasa možete pogledati na web stranici općine Čelić

www.opcinacelic.com 

Prilog:

  Tekst Javnog oglas za prodaju službenog vozila

  Obrazac za Ponudu

 

 

Post navigation