Javni poziv za javnu raspravu o Nacrtu Budžeta općine Čelić za 2019.godinu

Na osnovu Odluke o usvajanju nacrta Budžeta općine Čelić za 2019. godinu broj: 01-14-2162/18, sa 20.redovne sjednice Općinskog vijeća Čelić održane 19.12.2018.godine, Općinski načelnik upućuje

JAVNI POZIV

za javnu raspravu o Nacrtu Budžeta općine Čelić za 2019. godinu

Pozivaju se svi građani da lično ili putem svojih organizacija, institucija ili drugih oblika organizovanja dostave svoje prijedloge, primjedbe i mišljenja na Nacrt Budžeta općine Čelić za 2019. godinu, na adresu:

OPĆINA ČELIĆ

Služba za zajedničke, računovodstvene i poslove trezora

Ulica Alije Izetbegovića 60-2

ČELIĆ

Javna rasprava traje od 24.12.2018.godine do 21.01.2109.godine.

Javna rasprava o Nacrtu Budžeta općine Čelić održat će se 21.01.2019.godine sa početkom u 10,00 časova u Sali za sjednice općine Čelić u Čeliću.

Nacrt Budžeta općine Čelić za 2019. godinu objavljen je na web stranici općine Čelić, a primjerak navedenog materijala može se dobiti u prostorijama Službe za zajedničke, računovodstvene i poslove trezora općine Čelić na navedenoj adresi.

Javni-pozivza javnu raspravu

Post navigation