Javni poziv za javnu raspravu o Nacrtu Budžeta općine Čelić za 2020. godinu

J A V N I   P O Z I V

za javnu raspravu o Nacrtu Budžeta općine Čelić za 2020. godinu

 

Pozivaju se svi građani da lično ili putem svojih organizacija, institucija ili drugih oblika organizovanja dostave svoje prijedloge, primjedbe i mišljenja na Nacrt Budžeta općine Čelić za 2020.godinu, na adresu:

OPĆINA ČELIĆ

Služba za zajedničke, računovodstvene i poslove trezora

Ul. Alije Izetbegovića 60-2

ili

putem e-mail adrese: opcina.celic@ bih.net.ba

 

Javna rasprava traje 10 dana, od 11.12.2019.godine do 23.12.2019.godine. Javna rasprava će se održati 23.12.2019. godine u Sali Općinskog vijeća općine Čelić u 10,00 sati.

Nacrt Budžeta općine Čelić za 2020. godinu objavljen je i može se preuzeti na Web stranici općine Čelić ( www.opcinacelic.com – Nacrt Budžeta za 2020. godinu ), a primjerak navedenog materijala može se dobiti i u prostorijama Službe za zajedničke finansijsko-računovodstvene i poslove budžeta na navedenoj adresi.

, ,

Post navigation