Javni poziv za prijavu šteta nastalih usljed prirodnih nepogoda

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lpkalne samouprave u Federaciji BiH (“Službene novine FBiH” broj: 49/06 i 51/09), člana 39. Statuta općine Čelić (“Službeni glasnik općine Čelić” broj: 3/2017), Načelnik  općine Čelić r a s p i s u j e:

JAVNI POZIV 

za prijavu šteta nastalih usljed stanja prirodnih nepogoda izazvanih pojavom klizišta na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu fizičkih lica  

 

Prilozi:

 Tekst_Javnog_poziva

 Obrazac_za_prijavu_štete

 

,

Post navigation