Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima sa prostora općine Čelić u akademskoj 2017/18 godini

Na osnovu člana 39. Statuta općine Čelić (“Službeni glasnik općine Čelić”, broj: 3/17), Budžeta općine Čelić za 2018. godinu broj: 01-14-2162 od 29.12.2017. godine (“Službeni glasnik općine Čelić”, broj:9/17), člana 20. Odluke o izvršenju budžeta br: 01-14-2162/17 od 29.12.2017. godine (“Službeni glasnik općine Čelić”, broj: 9/17), člana 6. i 7. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele stipendija broj: 01-14-547/16 od 25.03.2016. godine, Načelnik općine Čelić  r a s p i s u j e :

KONKURS

za dodjelu stipendija redovnim studentima sa prostora općine Čelić u akademskoj 2017/18. godini

 

Prilozi:

     Tekst konkursa, potrebna dokumentacija, uslovi i kriteriji za dodjelu stipendija

     IZJAVA_za_studente

     PRIJAVA_za_studente

 

Konkurs ostaje otvoren 20. dana od dana objavljivanja.

 

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično na pisarnicu općine Čelić ili putem pošte na adresu:

Općina Čelić, Ul. Alije Izetbegovića 60-II, 75246 Čelić, sa naznakom “Komisija za provođenje konkursa i utvrđivanje liste  za dodjelu stipendija ” 

“NE OTVARAJ”

Post navigation