Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima sa prostora općine Čelić

Na osnovu člana 39. Statuta Općine Čelić (“Službeni glasnik Općine Čelić”, broj: 3/17) , Budžeta Općine Čelić za 2020. godinu (“Službeni glasnik Općine Čelić”, broj: 9/19), člana 20. Odluke o izvršenju Budžeta (“Služebni glasnik Općine Čelić”, broj: 9/19), člana 6. i 7. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele stipendija (“Službeni glasnik Općine Čelić”, broj 2/16), i Odluke o izmjeni i dopuni odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele stipendije (” Službeni glasnik Općine Čelić ” 5/19), Načelnik općine Čelić raspisuje:

KONKURS
 za dodjelu stipendija redovnim studentima sa prostora općine Čelić
  u akademskoj 2019 / 2020. godini 

Uslovi za dodjelu stipendije, kriteriji i potrebna dokumentacija nalazi se u prilogu ispod:

 Tekst_javnog_konkurs_za_dodjelu_stipendija

  Izjava_za_studente

 Prijava_za_studente

 

Konkurs ostaje otvoren 20. dana od dana objavljivanja.

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično na pisarnicu općine Čelić ili putem pošte na adresu:

Općina Čelić 75246, Ul. Alije Izetbegovića 60-II, sa naznakom “Komisija za provođenje konkursa i utvrđivanje liste za dodjelu stipendija – NE OTVARAJ “

,

Post navigation