Konkurs za dodjelu stipendija redovnim učenicima prvih razreda srednjih škola koji su upisali zanimanja sa Liste deficitarnih zanimanja

Na osnovu člana 11. Odluke Vlade Tuzlanskog kantona o utvrđivanju uslova, kriterija, postupaka i načina isplate za dodjelu stipendija redovnim učenicima prvih razreda srednjih škola koji upišu zanimanje sa Liste deficitarnih zanimanja za školsku 2020/2021. godinu, broj: 02/1-34-47260-2/20 od 15.09.2020. godine, Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, raspisuje

 

K O N K U R S
za dodjelu stipendija redovnim učenicima prvih razreda srednjih škola
koji su upisali zanimanja sa Liste deficitarnih zanimanja za školsku 2020/2021. godinu

Raspisuje se Konkurs za dodjelu stipendija redovnim učenicima prvih razreda srednjih škola koji su upisali zanimanja sa Liste deficitarnih zanimanja za školsku 2020/2021. godinu i to:

– ukupno 143 stipendije, minimalno 10 stipendija po jednom deficitarnom zanimanju sa Liste deficitarnih zanimanja za školsku 2020/2021. godinu (deficitarna zanimanja za školsku 2020/2021. godinu su: zavarivač, zidar-fasader-izolater, krojač, konobar, kuhar, plinski i vodoinstalater, autoelektričar, stolar, tapetar i rukovalac rudarske mehanizacije površinskog kopa)…

 

Prilog:

Tekst_konkursa

Prijavni_obrazac_za_konkurs_deficitarna_zanimanja

 

,

Post navigation