Konkurs za subvencioniranje troškova prevoza učenicima prvog razreda JU MSŠ Čelić

Na osnovu člana 39. Statuta Općine Čelić (“Službeni glasnik Općine Čelić”, broj: 3/17) i člana 20. Odluke o izvršenju budžeta općine Čelić za 2017. godinu (“Službeni glasnik Općine Čelić”, broj:8/16), Općinski Načelnik   r a s p i s u j e:

 

KONKURS za subvencioniranje troškova prevoza učenicima prvog razreda JU MSŠ Čelić sa područja općine Čelić i učenike povratnike u MZ Koraj za školsku 2017/18. godinu

 

I

Pravo učešća imaju svi učenici prvog razreda tekuće školske godine bilo kojeg smjera koji su nastanjeni na području Općine Čelić, a koji su udaljeni više od 2 km od sjedišta škole i povratnici u MZ Koraj.

 

II

USLOVI ZA DOBIJANJE SUBVENCIJE

  • da su redovni učenici prvog razreda MSŠ Čelić

  • da su udaljeni više od 2 km od sjedišta MSŠ Čelić

 

III

Uz prijavu za konkurs učenici su obavezni priložiti slijedeće dokumente:

  • uvjerenje od školske ustanove o redovnom upisu prvog razreda

 

IV 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja

 

V

Prijave sa ostalim dokumentima dostaviti lično na pisarnicu Općine Čelić, ili putem pošte na adresu:

Općina Čelić Ul. Alije Izetbegovića 60/2, 75246 Čelić sa naznakom “Prijava za za subvencioniranje troškova prevoza učenicima prvog razreda JU MSŠ Čelić”

  • obrasci prijave nalaze se u šalter sali općine Čelić ili možete preuzeti sa stranice

  • neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje

 

Prilozi:

Tekst_Konkursa

Obrazac_prijave_na_Konkurs

Post navigation