KONKURS za subvencioniranje troškova prevoza učenika prvog razreda JU MSŠ Čelić

Na osnovu člana 39. Statuta općine Čelić (“Službeni glasnik općine Čelić”, broj: 3/17) i člana 20. Odluke o izvršenju budžeta općine Čelić za 2019. godinu (“Službeni glasnik općine Čelić”, broj: 1/19), Općinski Načelnik r a s p i s u j e:

 

KONKURS za subvencioniranje prevoza učenicima prvog razreda JU MSŠ Čelić sa područja općine Čelić i učenike povratnike u MZ Koraj za školsku 2019./2020. godinu

 

Prilog:

 Tekst Konkursa, potrebna dokumentacija

,

Post navigation