Kultura i obrazovanje

JU „Gradska biblioteka“ Čelić

Danas svaki grad i svaka ustanova ili institucija u našoj zemlji iz oblasti prosvjete, školstva, nauke ili kulture imaju svoju biblioteku s knjižnim fondom koji povećava u skladu s novim knjigama na tržištu i s finansijskim mogućnostima istih tih institucija.

JU „ Gradska biblioteka“ Čelić, osnovana je odlukom Općinskog vijeća Čelić, 2003. godine. Biblioteka je s radom počela 2004. godine., trenutno je smještena u općinskim prostorijama, do iznalaženja adekvatnijeg prostora. Bibliotečki fond obuhvata oko 8.000 bibliotečkih jedinica, ciljanim da najviše pomognu mladima u nastavi maternjeg jezika, ali i drugim oblastima zanimanja.

U našoj JU „ Gradskoj biblioteci „ Čelić, čuvaju se knjige, časopisi i druga bibliotečka građa, što se, prema određenim pravilima rada u biblioteci, daju na čitanje učenicima, nastavnicima, i drugim korisnicima biblioteke, koja im pomaže u školskom učenju, odgoju i obrazovanju. U našoj biblioteci učenice i učenici nalaze i uzimaju na čitanje knjige pisaca koji su zastupljeni u školskoj lektiri, ali i djela mnogih drugih autora koji se rado čitaju i preporučuju drugima. Naravno da se knjige ne posuđuju samo radi lektire i nastave maternjeg jezika, nego se posuđuju i radi produbljivanja i učvršćivanja znanja iz svih predmetnih oblasti što ih izučavamo tokom svoga školovanja i nadograđivanja svoje lične obrazovanosti ( iz historije, geografije, fizike, biologije, hemije, pa i sporta, muzičkog i likovnog odgoja, informatike itd.)

JU „Gradska biblioteka“ Čelić ostvarila je uspješnu i prijateljsku saradnju sa: JU Narodna i Univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla, zatim, s matičnom bibliotekom JU Nacionala i Univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine Sarajevo, Fondacija za bibliotečku djelatnost i svim drugim javnim bibliotekama u Bosni i Hercegovini.

Pored ovih institucija, uspješnu saradnju i svoje usluge JU „ Gradska biblioteka“ Čelić pruža i svim osnovnim i jednoj srednjoj školi na području Općine.

Na usluge JU „Gradska biblioteka“ Čelić oslanjaju se učenici tri Osnovne škole:

  • O.Š. „Čelić“ u Čeliću
  • O.Š. „Vražići“ u Vražićima
  • O.Š. „Humci“ u Humcima

Više područnih škola:

  • Područna škola Ratkovići
  • Područna škola Brnjik
  • Područna škola Velino selo
  • Područna škola Šibošnica
  • Područna škola Drijenča

i jedna Mješovita srednja škola:

  • MSŠ Čelić u Čeliću

ukupno oko 1 300 učenika Osnovnih škola i oko 400 učenika Srednje škole, te studenti kao i ostale kategorije građana.

U opisu svojih djelatnosti JU „ Gradska biblioteka“ Čelić pored skladištenja, čuvanja i izdavanja knjiga, bavi se i projektima iz oblasti kulture, izdavačkom djelatnošću kao i organiziranjem ranih pjesničkih, književnih večeri, promocija, pozorišnih predstava, slikarskih izložbi i drugih kulturnih manifestacija.

JU„Gradska biblioteka“ dobitnica je najvećeg priznanja Općine, iz oblasti kulture, Zlatni grb općine Čelić.