OBAVIJEST O BIRAČKIM LOKACIJAMA

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

Općina Čelić

Općinska izborna komisija

Broj: 27/16
Datum: 14. 09.2016. godine

 

Na osnovu člana 5.1. stav (5) Izbornog  zakona Bosne I Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 07/14, 31/16)  i Upustva o vrstama, načinu i rokovima za određivanje biračkih mjesta ( “ Službeni glasnik BiH” broj  37/14 ), Općinska izborna komisija Čelić  je na sjednici održanoj dana  14.09.2016. godine donosi :

 

ODLUKU

o određivanju lokacija biračkih mjesta na području osnovne izborne jedinice 052A  – Čelić za         provođenje Lokalnih izbora  u Bosni i Hercegovini 02.10.2016.godine .

 

Član 1

 

Ovom odlukom utvrđuju se biračka  mjesta određenih za glasanje na Općim izborima u Bosni I Hercegovini 02.10.2016. godine kako slijedi:

 

 1. Biračko mjesto 052A001 – Čelić    – Lokacija MSŠ Čelić
 2. Biračko mjesto 052A002 – Čelić    – Lokacija ul. Mevludina Ljaljića Grge br.22(BIVŠI SALON NAMJEŠTAJA “GAČEVIĆ”)
 1. Biračko mjesto 052A003 – Čelić 3  – Lokacija Fabrika “FRIGOS”                                                      
 1. Biračko mjesto 052A004 – Ratkovići    – Lokacija PODRUČNA ŠKOLA RATKOVIĆI
 2. Biračko mjesto 052A005 – Brnjik           – Lokacija PODRUČNA ŠKOLA BRNJIK
 3. Biračko mjesto 052A006 – Vražići         – Lokacija JU OSNOVNA ŠKOLA VRAŽIĆI
 4. Biračko mjesto 052A007 – Velino Selo  -Lokacija PODRUČNA ŠKOLA VELINO S.                                                                                    
 1. Biračko mjesto 052A008 – G. Humci    -Lokacija MZ GORNJI HUMCI
 2. Biračko mjesto 052A009 – D. Humci     -Lokacija JU OSNOVNA ŠKOLA HUMCI
 3. Biračko mjesto 052A010 – Nahvioci     – Lokacija MZ NAHVIOCI
 4. Biračko mjesto 052A011- Šibošnica      – Lokacija PODRUČNA ŠKOLA ŠIBOŠNICA
 5. Biračko mjesto 052A012 – Drijenča       Lokacija MZ DRIJENČA
 6. Biračko mjesto 052A013 –  Vražići 1      – Lokacija JU OSNOVNA ŠKOLA VRAŽIĆI
 7. Biračko mjesto 052A014 – Čelić 4          -Lokacija ul. Zlatnih ljiljana bb. ( ZGRADA JKP “ČISTOĆA”)      
 8. Biračko mjesto 052A015 – Čelić 5          – Lokacija OBJEKAT  ETIVAŽA
 9.  Biračko mjesto –  Ratkovići  – Lokacija  PODRUČNA ŠKOLA RATKOVIĆI

Član 2.

Sve institucije u čijim prostorijama će biti biračka mjesta iz tačke 1. ove Odluke dužne su članovima biračkih odbora i drugim učesnicima izbornog procesa omogućiti nesmetan pristup i druge neophodne uslove za rad najkasnije jedan dan prije održavanja izbora pa sve do okončanja izbornog procesa na biračkim mjestima.

Član 3

 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

                                                                                                     PREDSJEDNIK 

                                                                                              OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE

                                                                                                  ELVIRA MUMINOVIĆ

 

 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post navigation