Ministarstvo za boračka pitanja TK: Konačna lista kandidata učenika/studenata za dodjelu stipendija za školsku 2019/2020. godinu

O B A V J E Š T E N J E

Obavještavaju se UČENICI i STUDENTI koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendije putem Ministarstva za školsku/akademsku 2019/2020. godinu da će se potpisivanje ugovora vršiti u nadležnim gradskim/općinskim službama branilačko-invalidske zaštite prema mjestu prebivališta.

 

Konačna lista kandidata učenika za dodjelu stipendija za školsku 2019/2020 godinu

Konačna lista kandidata studenata za dodjelu stipendija za akademsku 2019/2020 godinu

 

Prilikom potpisivanja ugovora studenti su obavezni:
– predočiti ličnu kartu,
– priložiti dokaz o upisanom LJETNOM semestru u tekućoj akademskoj godini (uvjerenje ili ukoliko isto nisu u mogućnosti dostaviti-ovjerenu ftc. indeksa da je izvršena ovjera ljetnog semestra)
– kopiju računa otvorenog kod poslovne banke, ukoliko ranije nisu dostavili isti.

KANDIDATI KOJI DO 13.08.2020. GODINE NE POTPIŠU UGOVOR, SMATRAJU SE DA SU ODUSTALI OD STIPENDIJE.

,

Post navigation