Obavještenje o postupcima javnih nabavki

2021. godina

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku “Sanacija društvenog Doma u MZ Nahvioci”

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku goriva za službena motorna vozila

Odluka o izuzimanju od primjene Zakona o javnim nabavkama

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača na projektu “Tehničko tehnološkog uređenja i zaštite zemljišta na području općine Čelić”

Odluka o poništenju postupka javne nabavke za nabavku radova “Sanacija društvenog doma u MZ Nahvioci”


2020. godina

Obavještenje o nabavci ” Asfaltiranje i sanacija lokalnih puteva na području općine Čelić”

Obavještenje o nabavci “Izgradnje vodovoda (potisni vod) na relaciji Čelić-Koraj”

Obavještenje o nabavci “Izbor izvođača radova na projektu Asfaltiranje lokalnih puteva”

Obavještenje o nabavci “Nabavka kamenog posipnog materijala za potrebe sanacije lokalnih puteva na području općine Čelić”

Obavještenje o nabavci “Nabavka, isporuka i ugradnja elektromaterijala i opreme i izvođenje zemljišno građevinskih radova na elektrifikaciji povratničkog naselja Visori”, MZ Šibošnica u općini Čelić

Obavještenje o nabavci “Nabavka uglja za potrebe općne Čelić”

Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja

Odluka o poništenju postupka javne nabavke “Usluge odobravanja kredita općini Čelić”