Nacrt Budžeta općine Čelić za 2020. godinu

 

Općinsko vijeće Čelić je na svojoj 28. redovnoj sjednici održanoj dana 05.12..2019. godine donijelo Nacrt Odluke o izvršenju budžeta općine Čelić za 2020.godinu, koja je upućena u Javnu raspravu.

Nacrt Budžeta općine Čelić za 2020.godinu i Odluka o izvršenju budžeta općine Čelić za 2020.godinu može se preuzeti u prilogu ispod:

 

 Odluka_o_izvršenju_budžeta_općine_Čelić_za_2020.godine

 Nacrt_Budžeta_općine_Čelić_za_2020.godinu

 

Post navigation