Naredba i Prepruke Kriznog štaba ministarstva zdravstva TK-a

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kanotna”, broj:10/18 – Prečišćeni tekst), člana 6. Pravilnika o organiziranju i načinu rada Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva (“Službene novine Federacije BIH”, broj: 10/12), tačke V Odluke 13/1-3332027/20 od 04.02.2020.godine, Naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva broj: 01-33-3764/20 od 26.06.2020. godine, Krizni štab Ministarstva zdrvstva Tuzlanskog kantona donosi

NAREDBU

 1. Naredba Kriznog štaba MZFBIH broj: 01-33-3510/20 od 12.06.2020. godine, kao i Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe broj: 01-33-3223-1/20 od 31.05.2020. godine, tačke 01.-05.,07-13, te 15., 16. i 18., ostaju na snazi.

 2. Na području Tuzlanskog kantona, obavezno je pridržavanje svih prepruka Zavoda za javno zdravstvo FBIH.

 3. Općinske/gradske, kantonalne kao i federalne inspekcjske službe su dužne sprovoditi kontinuiranu kontrolu primjene svih navedenih preporuka ZZJZ FBIH. Ukoliko utvrde kršenje istih, nakon preventivnog djelovanja, u smislu upozorenja, a u skladu sa svojim ovlastima, će poduzumati mjere iz okvira svoje mjerodavnosti, koja uključuje i pokretanje kaznenih prijava protiv počinitelja koji ne izvršavaju naredbe u uslovima pandemije COVID-19 za kaznena djela kažnjiva po Kaznenom zakonu FBIH

 4. Ukoliko dođe do podnošenja kaznenih prijava od strane nadležnih institucija, od Uprave policije TK i Tužilaštva se traži da promptno postupe po podnijetim prijavama, u skladu sa njihovim ovlastima.

 5. Ugostiteljskim objektima se nalaže rad ne duže od 24:00 uz poštivanje propisanih higijensko – epidemioloških mjera i preporuka ZZJZ FBIH.

 6. Obustavljaju se posjete i izlazak štićenika iz ustanova za socijalno zbrinjavanje starijih osoba. Prijem novih štićenika se vrši nakon obaveznog testiranja na COVID – 19, uz izolaciju od 14 dana.

 7. Od KUZIP i općinskih /gradskih inspekcija se traži da dostavljaju izvještaje o pjačanom inspekcijskom nadzoru svih inspekcija, sve sa ciljem kontrole provođenja naređenih mjera i sprječavanja širenja COVID – 19 na području Tk-a. KŠMZTK će navedene izvještaje proslijeđivati FMZ.

 

 

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kanotna”, broj:10/18 – Prečišćeni tekst), člana 6. Pravilnika o organiziranju i načinu rada Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva (“Službene novine Federacije BIH”, broj: 10/12), tačke V Odluke 13/1-3332027/20 od 04.02.2020.godine, Krizni štab Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona donosi

PREPORUKU

 1. Preporučuje se organizatorima okupljanja reduciranje broja osoba, od maksimalno dozvoljenog broja osoba u otvorenom i zatvorenom prostoru sukladno naredbi Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva broj: 01-30-3510/20 od 12.06.2020. godine, na skupovima koji se označavaju, poput: javnih skupova, kao i drugih okupljanja kao što su: vjenčanja, krizme, sprovodi, dženaze i slični događaji, a u cilju sprečavanja širenja omfekcije COVID-19 među stanovništvom, kao i zaštite osobnog zdravlja i javnog zdravlja stanovništva.

 2. Preporučuje se osobama starije životne dobi da izbjegavaju bespotrebna kretanja i korištenje javnog prevoza, te da redovito koriste zaštitnu opremu. Također, preporučuje se osobama starije životne dobi da ne idu na rutinske kontrole, te maksimalno reduciraju odlaske u ordinacije kod porodičnog ljekara i u bolnice, ukoliko im nije prijeko potrebna zdravstvena zaštita. Preporučuje se najprije kontaktirati telefonom porodičnog ljekara, ukoliko je osobi ove dobi potreban recept ili liječnički savjet.

 3. Preporučuje se stanovništvu da zbog COVID-19 epidemiološke situacije koja se usložnjava, izbjegavaju javna okupljanja i ograniče svoja kretanja.

 4. Preporučuje se svim državljanima BiH, da bez prijeke potrebe ne putuju u zemlje u kojima je pristuna visoka transmisija COVID-19, te da godišnji odmor koriste u Bosni i Hercegovini.

,

Post navigation