Nastavljeni radovi na izgradnji kolektora „B“ u Brnjiku

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, odabran je Izvođač radova na izgradnji kolektora „B“,  Brnjik –  Brana Vražići. Ovo je nastavak realizacije projekta Izgradnje kanalizacije i vodosnabdijevanja općine Čelić,jednog od najvećih i najznačajnih projekata za općinu Čelić. Izgradnja ovog dijela kanalizacionog sistema dodatno će zaštiti  izvorište vode „Brana“ Vražići.

Pozivamo građane nastanjene na lokaciji na kojoj se gradi kolektora „B“ da iskoriste mogućnost priključka u toku izgradnje jer su oslobođeni plaćanja naknada – taksi. Oslobađanje od plaćanja važi u toku perioda građenja predmetnog kolektora upotrijebljenih voda, a po završetku izgradnje istog obaveze plaćanja taksi ponovo stupaju na snagu. Zahtjev za priključenje na kanalizacioni sistem podnosi se JKP „Čistoća“ Čelić.

Za sve dodatne informacije javiti se u JKP „Čistoća“ Čelić ili u službu za urbanizam, stambeno-komunalne, imovinsko-pravne i geodetske poslove općine Čelić. 

 

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

     

Post navigation