Obavijest OŠCZ Čelić

Na temelju meteorološke prognoze Federalnog hidrometeorološkog zavoda, platforme Evropskog centra za poplave – EFAS i i drugih dostupnih platformi, obaviještavamo slijedeće:

Krajem ove sedmice (od 12.05., nedelja) prognoziraju sa značajnije padavine na slivu rijeke Save, koje će trajati cijelu narednu sedmicu (12. – 18.05.). Tako, u periodu nedjelja (12.05.) pa do četvrtka (16.05.) očekuju se kumulativne padavine veće od 100 mm (100-150), ponegdje i 200 mm (sliv Une i podsliv Bosne: Usora).

– Obzirom na trenutno stanje vodostaja na vodotocima u FBiH, mogućnost topljenja snijega i prognoziranih padavina – moguće je izlijevanje rijeka iz korita, kako većih vodotoka tako i njihovih pritoka. Obuhvat područja je cijeli sliv rijeke Save (od Une do Drine), u nastavku teksta će hidrološka prognoza biti prezentovana prema glavnim podslivovima:

Sliv rijeke Une

Prema trenutnoj situaciji najugroženiji sliv. Moguća plavljenja kako glavnog vodotoka tako i pritoka Sane i Unca (sa njihovim pritokama) – generalno, uglavnom srednji i donji dio sliva Une sa pritokama, obzirom na padavine i do 200 mm u periodu 12-16.05., uz topljenje snijega.

Za sliv rijeke Sane postoji i mogućnost izljevanja rijeka sa težim posljedicama.

Početak porasta vodnih valova se očekuje 13.05.(ponedjeljak) a vrh vodnih valova najranije 14.05. (utorak) za rijeku Sanu, odnosno 15.05. za rijeku Unu.

Sliv rijeke Vrbas

Obzirom na obuhvat meteorološke prognoze – cijeli sliv rijeke Save, i za područje sliva rijeke Vrbas u Federaciji BiH postoji mogućnost izljevanja vodotoka.

Prognozirane kumulativne padavine za ovaj sliv (Vrbas sa pritokama) su veće od 100 mm (100-130 mm) za period 12-16.05., početak porasta vodnih valova se očekuje 13.05.(ponedjeljak) a vrh vodnih valova najranije 14.05. (utorak).

Sliv rijeke Bosne

Mada je cijeli sliv rijeke Bosne (glavni vodotok i sve pritoke) ugrožen na moguće poplave, postoje razlike u stepenu opasnosti.

Prvo najugroženiji dijelovi podsliva, a to su lijeve pritoke od Zenice pa nizvodno:

Sliv rijeke Usore

Na ovom slivu se očekuju najveće padavine što se tiče sliva Bosne pa je i mogućnost izljevanja Usore najveća. Prognozirane padavine za ovaj sliv, za period 12-16.05., su do 100-150 mm, početak porasta vodnih valova se očekuje 13.05.(ponedjeljak) a vrh vodnih valova najranije 14.05. (utorak).

Za ovaj sliv postoji i mogućnost izljevanja rijeka sa težim posljedicama.

– Slično je i sa slivom rijeke Lašve, osim što su prognozirane padavine nešto niže.

Sliv rijeke Spreče

Mada su, za ovaj dio sliva Bosne (desna pritoka) prognozirane padavine nešto niže, cca 100 mm za period 12-16.05., opasnost na izljevanje Spreče sa pritokama (Jala, Gostilja, Oskova, Turija,..) – nije manja u udnosu na Usoru iz dva razloga: izuzetna osjetljivost sliva na velike vode i, posebno, utjecaj rada akumulacije Modrac. Početak porasta vodnih valova se očekuje 13.05.(ponedjeljak) a vrh vodnog valova najranije 14.05. (utorak), ali, rad akumulacije Modrac to može promjeniti. Ovdje treba napomenuti da vodostaj na VS Karanovac, Spreča već prelazi kotu redovne odbrane od poplava (10.05.).

Sliv rijeke Krivaje

Mada, generalno, na desnim pritokama rijeke Bosne su prognozirane padavine nešto niže (100 – 120 mm) u odnosu na lijeve pritoke (180 mm), postoji mogućnost izljevanja i rijeke Krivaje sa pritokama. Prognozirane padavine za ovaj sliv, za period 12-16.05., su do 100 mm, početak porasta vodnih valova se očekuje 13.05.(ponedjeljak) a vrh vodnog valova najranije 14.05. (utorak).

Gornji dio sliva rijeke Bosne

sa pritokama, Željeznica, Zujevina, Miljacka, sve lijeve i desne pritoke do Zenice, generalno, prema trenutnoj situaciji, očekuju su najniže padavine u odnosu na preostali dio sliva, 70-100 mm za period 12-16.05., ali naravno, mogućnost izljevanja i ovih vodotoka postoji i ne može se zanemariti.

Sliv rijeke Drine

I na ovom podslivu rijeke Save, mada sa najnižim padavinama (do 60-80 mm – period 12.-16.05.) postoji mogućnost izljevanja, ali obzirom na snažan deterministički utjecaj HE Mratinje na rijeci Plivi – nije moguće preciznije dati hidrološku prognozu.

Situacija će se i dalje pratiti, uz moguće dodatne Obavijesti.

Što se tiče sliva Jadranskog mora, u ovom trenutku nema opasnosti za dio sliva u FBiH.

Napominjem da su za daljnja upozorenja vezano za moguće poplave nadležne Agencije za vode u FBiH.

Vremenska prognoza, prognoza padavina za potrebe Federalnog operativnog plana odbrane od poplava, nalaze se na stranici: www.fop.fhmzbih.gov .ba

Post navigation