Obavještenje o novim Naredbama koje je donio FŠCZ

O B A V J E Š  E NJ E

U skladu sa Naredbom FŠCZ  br: 12-40-6-148-154/20 od 29.04.2020.god. dozvoljen je rad trgovina na veliko i malo, koje vrše promet svih vrsta proizvoda, uslužnih djelatnosti, malih obrta u smislu zakona o obrtu i srodnim djelatnostima (“Službene novine Federacije BiH”, br. 35/09 i 14/11) izvan shopping – tržnih centara. Naredba stupa na snagu danom donošenja a primjenjivat će se od 01.05.2020.godine do 15.05.2020. godine.

Također Naredbom FŠCZ br: 12-40-6-148-155/20 od 29.04.2020. naređuje se zabrana okupljanja na području Federacije BiH više od pet osoba na jednom mjestu i zabrana kretanja na području Federacije BiH u vremenu od 22,00 sata  do 05,00 sati. (Zabrana iz navedene Narebe se ne odnosi na osobe pod a,b,c,d i e iz člana 3. navedene Naredbe). Naredba stupa na snagu danom donošenja a primjenjivat će se  01., 02., i 03. maja 2020.godine.

KOMADANT OŠCZ

                                                                             Sead Muminović

,

Post navigation