Obavještenje za penzionere i lica mlađa od 18 godina

Dopuna Naredbe Federalnog štaba civilne zaštite

Sa dvije tačke dopunjena je naredba o zabrani kretanja osoba mlađih od 18 godina i starijih od 65 godina, osobama mlađim od 18 godina dozvoljeno je kretanje u vozilu, a starijim od 65 godina dozvoljeno je kretanje radi preuzimanja penzija u vremenu od 8 do 12 sati od ponedjeljka 6. aprila do petka 10. aprila 2020. godine.

 

Post navigation