Obavještenje za studente

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavaju se studenti sa područja općine Čelić koji su ostvarili pravo na stipendiju za akademsku 2019/20. godinu da će se potpisivanje ugovora za studente organizovati u periodu od 17.08 do 21.08.2020. godine u Šalter sali Općine Čelić.

Molimo studente da svoje obaveze usklade i obavezno u naznačenom periodu dođu na potpisivanje ugovora kako bi se moglo nastaviti sa isplatom stipendije.

Post navigation