OBAVJEŠTENJE

O B A V J E Š T E NJ E

       Na osnovu člana 54. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, te na osnovu Pravilnika o izmjeni Pravilnika o utvrđivanju postotka vojnog invaliditeta broj: 01-41-965/18 od 25.04.2018. godine i Instrukcije Federalnog Ministarstva za boračka pitanja broj: 01-14-2722/18 od 05.06.2018. godine, obavještavaju se ratni vojni invalidi koji su kao malodbni dobrovoljno stupili u Oružane snage ili kao ratni zatočenici bili izloženi teškim životnim uslivima za vrijeme rata i zbog toga zadobili oštećenje organizma psihičkog ii psihomatskog karaktera, da mogu podnijet zahtjev za povećanje invalidnosti.

        Obrazac Zahtjeva se nalazi u šalter sali općine Čelić.  

 

Post navigation