Objavljene Konačne rang liste kandidata za dodjelu stipendija (kantonalna)

Dana 12.05.2017. godine, nakon okončane procedure po prigovorima, Ministarstvo za boračka pitanja objavilo je Konačne rang liste kandidata studenata i učenika iz reda braniteljske populacije koji su ostvarili pravo na stipendiranje u školskoj 2016/2017. godini.

Pravo na dodjelu stipendija ostvarilo je ukupno 1778 kandidata, od čega 801 kandidat u statusu studenta i 977 kandidata u statusu učenika.
Nakon objavljivanja Konačnih rang listi, uslijediće potpisivanje ugovora sa kandidatima, odnosno roditeljima učenika.
Ugovori za učenike potpisivat će se u općinskim službama boračko invalidske zaštite prema mjestu prebivališta kandidata, počev od 22.05.2017. godine, dok će se za studente upriličiti potpisivanje ugovora dana 07.06.2017. godine sa početkom u 11. časova u BKC Tuzla.

Konačna_rang_lista – studenti

Konačna_rang_lista – učenici

Post navigation