Objavljene rang liste učenika i studenata za dodjelu kantonalne stipendije

Na osnovu odredbi člana 16. stav (6) i člana 6. i 7. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele stipendija braniocima i članovima njihovih porodica (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 16/15 i 02/18 ), Komisija za razmatranje zahtjeva za dodjelu stipendija braniteljima i članovima njihove porodice, sačinjava sljedeće liste:

 

UČENICI:

  Rang lista učenika za dodjelu stipendije za školsku 2017/18 godinu

  Rang lista učenika čiju su zahtjevi neosnovani, nekompletni ili neblagovremeni

 

STUDENTI:

  Rang lista studenata za dodjelu stipendije za školsku 2017/18 godinu

  Rang lista studenata čiju su zahtjevi neosnovani, nekompletni ili neblagovremeni

,

Post navigation