Održana 13. redovna sjednica Općinskog vijeća Čelić

13.redovna sjednica Općinskog vijeća Čelić održana je 12. februara 2018. godine u Amfiteatru Općinskog vijeća u Čeliću. Vijećni su razmatrali dnevni red utvrđen na Kolegiju Općinskog vijeća i sa većinom glasova potrebnih za usvajanje prihvatili sve tačke dnevnog reda:

  1. Izvještaj o radu Općinskog vijeća Čelić u 2017. godini.

  2. Program rada Općinskog vijeća Čelić za 2018. godinu.

  3. Plan poslovanja JKP “Čistoća” d.o.o Čelić za 2018. godinu.

  4. Program rada JU Gradska biblioteka Čelić za 2018. godinu.

  5. Program rada JU Centar za socijalni rad Čelić za 2018. godinu.

  6. Program rada JP Veterinarska stanica d.o.o Čelić za 2018. godinu.

  7. Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku općinske administracije Čelić.

  8. Odluka o osnivanju Javne ustanove Centar za socijalni rad Čelić (usklađivanje Odluke sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti BiH)

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

Post navigation