Održana 14.redovna sjednica Općinskog vijeća Čelić

14.redovna sjednica Općinskog vijeća Čelić održana je 26. marta 2018. godine u Amfiteatru Općinskog vijeća u Čeliću. Vijećni su razmatrali dnevni red utvrđen na Kolegiju Općinskog vijeća i sa većinom glasova potrebnih za usvajanje prihvatili sve tačke dnevnog reda kako slijedi:

  1. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prometne vrijednosti nepokretnosti i prava.

  2. Izvještaj o radu JZU Dom zdravlja Čelić u 2017. godini.

  3. Program rada JZU Dom zdravlja Čelić za 2018. godinu.

  4. Informacija o radu Policijske stanice Čelić u 2017. godini.

  5. Prijedlog Odluke o organizaciji rada općinskog organa uprave općine Čelić.

  6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene m² korisne stambene površine iz prethodne godine.

  7. Prijedloga Rješenja o konačnom imenovanju Nadzornog odbora JP “Veterinarska stanica” d.o.o Čelić.

  8. Prijedloga Rješenja o konačnom imenovanju Nadzornog odbora JKP “Čistoća” d.o.o Čelić.

  9. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Čelić.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

Post navigation