Održana 17. redovna sjednica Općinskog vijeća Čelić

17.redovna sjednica Općinskog vijeća Čelić održana je 12. septembra 2018. godine u Amfiteatru Općinskog vijeća u Čeliću. Vijećni su razmatrali dnevni red utvrđen na Kolegiju Općinskog vijeća i sa većinom glasova potrebnih za usvajanje prihvatili sve tačke dnevnog reda kako slijedi:

  1. Prijedlog Zaključka i nacrta o zaštiti izvorišta pitkih voda na području općine Čelić

  2. Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Čelić za period 01.01.2018 do 30.06.2018. godine

  3. Izmjene i dopuna Budžeta općine Čelić za 2018. godinu

  4. Prijedlog Odluke o visini zakupnine stambenih jedinica izgrađenih u okviru Projekta “Zatvarnje kolektivnih centara i alternativnog smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja CEB II”

  5. Prijedlog Odluke o kriterijima, uslovima i postupku ostvarivanja prava na subvencioniranje najamnine za korištenje stanova po modelu neprofitno-socijalno stanovanje.

  6. Zaključak o davanju mišljenja na Izmjene i dopune Prostornog plana Tuzlanskog kantona.

Sjednici su prisustvovali predstavnici firme “Saraj – inžinjering” koji se prezentovali Elaborat o zaštiti izvoršta pitkih voda na području općine Čelić.

Nosliac Javne rasprave je općinska Služba za urbanizam, stambeno-komunalne, imovinsko-pravne i geodetske poslove. Nacrt Elaborata i Nacrti Odluka bit će izloženi na javni uvid u prostorijama nadležne službe kao i na web stranici općine Čelić. 

Javna rasprava traje do srijede 19. septembra 2018. godine

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

Post navigation