Održana 2. redovna sjednica Općinskog vijeća Čelić

Usvojen Nacrt budžeta općine Čelić za 2017.godinu i upućen na javnu raspravu.

Općinsko vijeće Čelić na svojoj 2. redovnoj sjednici održanoj 08. Decembra 2016.godine je usvojilo Nacrt budžeta općine Čelić za 2017.godinu i isti je upućen na Javnu raspravu.

Takođe je donešena Odluka o pokretanju aktivnosti za prelazak na trezorski način poslovanja kao i uspostavi registra budžetskih korisnika općine. 

Ispred osnivača općine Čelić, za člana Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Čelić imenovan je Zaim Bešić iz Humaca.

 

previous arrow
next arrow
Shadow

,

Post navigation