Održana 20.redovna sjednica Općinskog vijeća Čelić

20. redovna sjednica Općinskog vijeća Čelić održana je 19. decembra 2018. godine u Amfiteatru Općinskog vijeća u Čeliću. Vijećni su razmatrali dnevni red utvrđen na Kolegiju Općinskog vijeća i sa većinom glasova potrebnih za usvajanje prihvatili sve tačke dnevnog reda kako slijedi:

1. Nacrt Budžeta općine Čelić za 2019. godinu

2. Odluku o objavi javnog oglasa za imenovanje člana Općinske izborne komisije Čelić

3. Odluku o uvjetima i načinu raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Čelić

4. Odluku o Izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnih zgrada i prostorija u vlasništvu općine Čelić

5. Odluku o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i prostorija neposrednom pogodbom d.o.o. “Berina shoes” Brnjik

6. Odluku o prodaji nekretnine u vlasništvu općine Čelić putem javnog nadmetanja-licitacije

7. Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje javnog nadmetanja-licitacije za prodaju nekretnine u vlasništvu općine Čelić.

8. Odluku o prodaji službenog motornog vozila u vlasništvu općine Čelić.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

,

Post navigation