Održana 21. redovna sjednica Općinskog vijeća Čelić

21. redovna sjednica Općinskog vijeća Čelić održana je 31. januara 2019. godine u Amfiteatru Općinskog vijeća u Čeliću. Vijećni su razmatrali dnevni red utvrđen na Kolegiju Općinskog vijeća i sa većinom glasova potrebnih za usvajanje prihvatili sve tačke dnevnog reda kako slijedi:

D n e v n i r e d

1.Prijedlog Budžeta općine Čelić za 2019. godinu.

2.Izvještaj o radu Općinskog vijeća Čelić u 2018. godini.

3.Program rada Općinskog vijeća Čelić za 2019. godinu.

4.Prijedlog Odluke o razrješenju člana Općinske izborne komisije Čelić.

5.Prijedlog Odluke o imenovanju člana Općinske izborne komisije Čelić.

6.Prijedlog Odluke o proglašavanju puta dobrom u općoj upotrebi.

7.Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku za 2018. godinu.

8.Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju prometne vrijednosti nepokretnosti i prava na području općine Čelić.

9.Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene m² korisne stambene površine iz prethodne godine.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

,

Post navigation