Održana 22. redovna sjednica Općinskog vijeća Čelić

     22. redovna sjednica Općinskog vijeća Čelić održana je 25. februara 2019. godine u Amfiteatru Općinskog vijeća u Čeliću. Vijećnici su razmatrali dnevni red utvrđen na Kolegiju Općinskog vijeća i sa većinom glasova potrebnih za usvajanje prihvatili sve tačke dnevnog reda kako slijedi:

  1. Program rada JZU Dom zdravlja Čelić za 2019. godinu.

  2. Programa rada JU Centar za socijalni rad Čelić za 2019. godinu

  3. Plan poslovanja JKP “Čistoća” d.o.o Čelić za 2019. godinu.

  4. Program rada JP “Veterinarska stanica” Čelić za 2019. godinu.

  5. Program rada JU Gradska biblioteka Čelić za 2019. godinu.

  6. Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o vršenju komunalne djelatnosti i komunalnom redu.

  7. Odluku o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu realizacije Projekta elektrifikacije stambenih jedinica u povratničkom naselju Visori.

  8. Odluku o davanju na upravljanje i održavanje izgrađenih objekata ulične rasvjete na području općine Čelić.

  9. Rješenje o imenovanju komisije za procjenu prometne vrijednosti nepokretnosti i prava.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

,

Post navigation