Održana 24. redovna sjednica Općinskog vijeća Čelić

     24. redovna sjednica Općinskog vijeća Čelić održana je 07. maja 2019. godine u Amfiteatru Općinskog vijeća u Čeliću. Vijećnici su razmatrali dnevni red utvrđen na Kolegiju Općinskog vijeća i sa većinom glasova potrebnih za usvajanje prihvatili sve tačke dnevnog reda kako slijedi:

  1. Odluku o načinu i postupku izbora i konačnog imenovanja člana Skupštine u javnim preduzećima čiji je osnivač ili suosnivač općina Čelić

  2. Odluku o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za imenovanje Skupštine JKP “Čistoća” d.o.o Čelić

  3. Odluku o prodaji nekretnine u vlasništvu općine Čelić putem javnog nadmetanja – licitacije

  4. Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje javnog nadmetanja  – licitacije za prodaju nekretnine u vlasništvu općine Čelić.

  5. Odluku o izdvajanju finansijskih sredstava iz budžeta općine Čelić za pomoć u stambenom zbrinjavanju.

  6. Izmjene i dopune Budžeta općine Čelić za 2019. godinu

  7. Informaciju Centra za socijalni rad općine Čelić o stanju starih i iznemoglih lica kojima je potrebna tuđa njega na području općine Čelić.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

,

Post navigation