Održana 32. redovana sjednica Općinskog vijeća Čelić

32. redovna sjednica Općinskog vijeća Čelić održana je 05 juna 2020. godine u Amfiteatru Općinskog vijeća u Čeliću Vijećnici su razmatrali i sa većinom glasova potrebnih za usvajanje prihvatili slijedeće tačke dnevnog reda kako slijedi:

  1. Informacija o radu Policijske stanice Čelić u 2019. godini.

  2. Izvještaj o radu JZU Dom zdravlja Čelić u 2019. godini.

  3. Izvještaj o radu JU Centar za socijalni rad Čelić u 2019. godini.

  4. Izvještaj o radu JP ”Veterinarska stanica” d.o.o. Čelić u 2019. godini.

  5. Izvještaj o radu JU Gradska biblioteka Čelić u 2019. godini.

  6. Odluku o davanju na upravljanje i tehničko održavanje izgrađenog objekta Hidroakumulacija na rijeci Šibošnica u cilju poboljšanja vodosnabdijevanja.

  7. Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o usklađivanju statusa JKP ”Čistoća” d.o.o. Čelić sa Zakonom o javnim preduzećima u F BiH i Zakonom o privrednim društvima u FBiH.

  8. Odluku o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene metra kvadratnog korisne stambene površine iz prethodne godine.

  9. Odluku o privremenom oslobađanju od obaveze plaćanja naknada za korištenje javnih površina.

  10. Odluku o izmjeni i dopuni Budžeta općine Čelić za 2020. godinu.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

 

,

Post navigation