Održana 7. redovna sjednica Općinskog vijeća Čelić

Općinsko vijeće Čelić na svojoj 7. redovnoj sjednici održanoj 26.Maja 2017. godine usvojilo je slijedeće tačke dnevnog reda:

 

  • Izmjena i dopuna Budžeta općine Čelić za 2017. godinu.

  • Informacije o radu Policijske stanice Čelić u 2016. godini.

  • Odluku o osnivanju, upravljanju, raspolaganju i korištenju stambenog fonda uz primjenu principa socijalnog stanovanja.

  • Odluku o stambenom zbrinjavanju korisnika kolektivnih vidova smještaja kroz implementaciju projekta “Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja “.

  • Odluku o davanju saglasnosti na Sporazum o saradnji na sprovođenju državnog projekta “Zatvaranje kolektivnih centara kroz omogućavanje javnih stambenih rješenja”.

  • Odluku o utvrđivanju naknade članovima Općinske izborne komisije Čelić.

  •  Rješenje za imenovanje člana Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Čelić ispred Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kanotna.

 

Post navigation